ILOMANTSIN KYLIEN KOTISIVUT

Ilomantsin kunta on järjestänyt kylille suunnattuja tiedotustilaisuuksia Kyläkierros-teemalla. Näissä tilaisuuksissa ja kylien tiedotusta suunniteltaessa on kylien kotisivujen tarpeellisuus tullut esille. Myös vuoden 2007 lopulla kunnan alueelle valmistunut langaton laajakaistaverkko antaa paremmat mahdollisuudet internetin hyödyntämiseen.

Ilomantsin yhteisten kyläsivujen taustatukena ovat Ilomantsin kunnan maaseutulautakunta, Ilomantsin kansalaisopisto ja Maaseudun Sivistysliitto. Sivuston toteutukseen ovat osallistuneet vuodesta 2008 alkaen sivuilla esittäytyvät Ilomantsin kyläyhdistykset ja kylätoimikunnat. Osa sivuista on linkitetty jo aiemmin valmistuneille kylä- ja yrityssivuille.

Kaikki kylätoimikunnat ovat tervetulleita tuottamaan omia sivujaan. Maaseutulautakunta tarjoaa ilmaisen palvelintilan ja kansalaisopisto kouluttaa tarvittavien ohjelmien käyttöön. Lisätietoja saa Ilomantsin kansalaisopiston toimistolta p. 040 769 9423.


Päivitetty 25.1.2009